NextSafetyGroup Vårt Erbjudande

Vårt Erbjudande

Next Safety Group erbjuder en helhetslösning av tjänster och produkter som krävs för att skapa trygghet till er verksamhet.

Vårt Erbjudande

Next Safety Group erbjuder en helhetslösning av tjänster och produkter som krävs för att skapa trygghet till er verksamhet.

Kontakta oss

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ta ansvar för brandskydd i den egna organisationen och metodiskt gå igenom behov av brandskydd för att säkerställa att alla i organisationen har rätt kunskap och tillgång till nödvändigt material.

Läs mer

Brandförebyggande

Att arbeta brandförebyggande är en viktig del i varje företags säkerhetsarbete. Det kan dock ibland vara svårt att tolka alla regelverk som finns.

Läs mer

Utrymningssäkerhet

När man snabbt vill evakuera människor ur en byggnad är det viktigt att samtliga utrymningsvägar har markeringar och att man tydligt kan se dem.

Läs mer

Brandlarm

Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men kan vara avgörande för hur effektiv utrymningen eller släckinsatsen blir och hur stor skada som uppstår.

Läs mer

Byggsäkerhet

Idag är byggarbetsplatser en väldigt utsatt plats för inbrott och stölder. Dessa platser har ofta väldigt höga värden i allt från byggmaterial till dyra maskiner.

Läs mer

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är ett övervakningssystem som med hjälp av olika typer av larmgivare detekterar olagligt inträde i en fastighet eller lokal.

Läs mer

Kameraövervakning

Kameraövervakning är ett övervakningssystem som med hjälp av kameror kontrollerar och registrerar personer eller rörelser, i eller runt ett objekt.

Läs mer

Lås och dörr automatik

Det enklaste och säkraste sättet att skydda din egendom är att skaffa lås. Inom Next Safety Group hjälper vi er i processen att välja ut lås som passar er verksamhet och ert behov.

Läs mer

Passagesystem

Alla fastigheter, lokaler eller generella utrymmen har idag allt som oftast lås eller någon form utav passersystem.

Läs mer

Utbildningar

Det är först när skadan redan skett som du inser hur mycket tid och pengar du kunnat spara med ett bra och systematiskt brand- och säkerhetsarbete.

Läs mer

Släcksystem

För mer komplex, brandfarlig och svåråtkomlig miljö med behov för effektiv släckanordning har Next Safety Group den kompetens som våra kunder kan behöva. Ett fast installerat släcksystem är ofta automatiska och fungerar till stor del utan insats från den egna personalen.

Läs mer

Digitala System

Next Safety Group är ett bolag som vill ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling och arbetar kontinuerligt för att säkerställa att våra kunder har tillgång till de smidigaste digitala verktygen som gör det smidigt att arbeta med Brand och Säkerhet.

Läs mer