NextSafetyGroup Branscher Lager/Logistik

Branscher

Brandskydd och säkerhet för lager och logistik

I stora lager och logistikhallar ställs det höga krav på säkerhet och brandskydd. Ofta har man många dörrar och slussar som behöver övervakas och skydda de olika avdelningarna. Med bra och genomtänkta system kan vi hjälpa er att skapa en smidig och säker miljö för alla anställda, leverantörer och inventarierna.

Viktigt med ett enkelt SBA system

Det är också ofta snabbrörliga verksamheter. Många människor är i rörelse och oftast också en hel del truckar och andra fordon. Detta behöver man ta hänsyn till i sin riskbedömning. En truck kan lätt köra sönder en brandsläckare eller en hänsvisningsarmatur. Detta kan få stora konsekvenser vid ett eventuellt tillbud. Ett aktivt SBA arbete hjälper dig att fånga dessa brister i tid och hjälper dig också med påminnelser om att utföra dina egenkontroller så det inte glöms bort.

Vi arbetar idag med flertalet större logistikkunder som vi dagligen hjälper med dessa utmaningar.


Andra industrier

 • Restaurang

  Restaurang

  Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt…

 • Bostadsrättsförening

  Bostadsrättsförening

  Genom ett antal enkla åtgärder kan man minska både antalet bränder och dess konsekvenser…

 • Lager/Logistik

  Lager/Logistik

  I stora lager och logistikhallar ställs det höga krav på säkerhet och brandskydd. Ofta har man…

 • Kontor

  Kontor

  På ett kontor måste du föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt…

 • Vård & omsorg

  Vård & omsorg

  Utsatta miljöer kräver högre säkerhet. Vi inom Next Safety vet att vård och omsorg kräver en…

 • Fastighet

  Fastighet

  Som fastighetsägare kan det många gånger vara svårt att få en bra överblick av beståndet. Vi har…

 • Bygg & Entreprenad

  Bygg & Entreprenad

  Det kan vara svårt att skydda sina verktyg och material från stöld och skadegörelse på en…

 • Retail

  Retail

  Brand är en av de största säkerhetsriskerna i handeln. Även en liten brand kan få stora…

 • Lantbruk

  Lantbruk

  Då lantbruken och gårdarna oftast har stora öppna ytor och ekonomibyggnader utspritt över…

 • Industri

  Industri

  Industrilokaler brukar innebära stora och luftiga ytor, med stor produktion och fokus på säkerhet…