Branscher

Brandskydd och säkerhet för restaurang

Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Har ditt kök heta ytor som spis och fritös behöver man ofta komplettera köket med ett speciellt automatiskt släcksystem.

I en Restaurang är det viktigt att du har rätt släcksystem eftersom att köket ofta använder olja som är svårsläckt vid en brand. Inom Next Safety Group har vi flera bolag som är specialiserade och installerar släcksystem i kök.


En restaurang måste föra ett systematiskt brandskyddsarbetet (SBA) där du eller din brandskyddsansvarige går genom brandskyddet regelbundet. Vi erbjuder ett webbaserat verktyg för att göra det Systematiska Brandskyddsarbetet enklare att kontrollera själv i mobilen.

Läs mer här

Du ska utbilda din personal i grundläggande brandskyddsutbildning och utse en person som utbildar sig till brandskyddskontrollant och ansvarar för att det Systematiska Brandskyddsarbetet följs. Det kan också vara lämpligt att utbilda sin personal i hjärt och lungräddning (HLR). Här kan du se våra utbildningar och boka dig till kommande kurser


Hyresgästens ansvar

Hyresgästen ansvarar i regel för att service på allt brandskydd utförs ordentligt samt de tekniska installationer som verksamheten kräver. I en restaurangs fall så krävs det ofta ett självsläckande system i köket vilket hyresgästen står för installation och service själv. Fastighetsägaren ansvarar ofta för vissa fasta installationer som brandlarm och rökluckor.


Andra industrier

 • Restaurang

  Restaurang

  Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt…

 • Bostadsrättsförening

  Bostadsrättsförening

  Genom ett antal enkla åtgärder kan man minska både antalet bränder och dess konsekvenser…

 • Lager/Logistik

  Lager/Logistik

  I stora lager och logistikhallar ställs det höga krav på säkerhet och brandskydd. Ofta har man…

 • Kontor

  Kontor

  På ett kontor måste du föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt…

 • Vård & omsorg

  Vård & omsorg

  Utsatta miljöer kräver högre säkerhet. Vi inom Next Safety vet att vård och omsorg kräver en…

 • Fastighet

  Fastighet

  Som fastighetsägare kan det många gånger vara svårt att få en bra överblick av beståndet. Vi har…

 • Bygg & Entreprenad

  Bygg & Entreprenad

  Det kan vara svårt att skydda sina verktyg och material från stöld och skadegörelse på en…

 • Retail

  Retail

  Brand är en av de största säkerhetsriskerna i handeln. Även en liten brand kan få stora…

 • Lantbruk

  Lantbruk

  Då lantbruken och gårdarna oftast har stora öppna ytor och ekonomibyggnader utspritt över…

 • Industri

  Industri

  Industrilokaler brukar innebära stora och luftiga ytor, med stor produktion och fokus på säkerhet…