NextSafetyGroup Branscher Bostadsrättsförening

Branscher

Brandskydd och säkerhet för bostadsrättsförening

Genom ett antal enkla åtgärder kan man minska både antalet bränder och dess konsekvenser. Många liv hade kunnat räddas om lägenheterna hade haft en brandvarnare. Du har också i uppgift att säkerställa så brandskyddet fungerar genom att föra ett så kallat Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp över brandskyddet. Dels genom förebyggande åtgärder och utrustning för att minimera skadorna vid en eventuell brand. Dels genom brandtekniska installationer och rutiner, utbildning för ansvariga, dokumentation och information till de boende.

Rutiner och regelbundna kontroller är avgörande för ett säkert brandskydd i din Brf. Det är många delar att hålla reda på. Hur gör man? Hur ofta? Vem dokumenterar? Det finns ett enkelt svar på alla frågor: Inom Next Safety Group erbjuder vi webbaserade verktyg för att göra det Systematiska Brandskyddsarbetet enklare. I vårt digitala verktyg loggar man enkelt in på via telefon eller dator. I verktyget kan du göra skyddsronder, få all dokumentation samlad på ett ställe, påminnelser och brister via mail. Läs mer om vårt system här

Läs mer här

Inom Next Safety Group så har vi lång erfarenhet av denna bransch och har
under åren hjälpt mängder med BRF:er i brandskyddsarbetet.


Andra industrier

 • Restaurang

  Restaurang

  Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt…

 • Bostadsrättsförening

  Bostadsrättsförening

  Genom ett antal enkla åtgärder kan man minska både antalet bränder och dess konsekvenser…

 • Lager/Logistik

  Lager/Logistik

  I stora lager och logistikhallar ställs det höga krav på säkerhet och brandskydd. Ofta har man…

 • Kontor

  Kontor

  På ett kontor måste du föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt…

 • Vård & omsorg

  Vård & omsorg

  Utsatta miljöer kräver högre säkerhet. Vi inom Next Safety vet att vård och omsorg kräver en…

 • Fastighet

  Fastighet

  Som fastighetsägare kan det många gånger vara svårt att få en bra överblick av beståndet. Vi har…

 • Bygg & Entreprenad

  Bygg & Entreprenad

  Det kan vara svårt att skydda sina verktyg och material från stöld och skadegörelse på en…

 • Retail

  Retail

  Brand är en av de största säkerhetsriskerna i handeln. Även en liten brand kan få stora…

 • Lantbruk

  Lantbruk

  Då lantbruken och gårdarna oftast har stora öppna ytor och ekonomibyggnader utspritt över…

 • Industri

  Industri

  Industrilokaler brukar innebära stora och luftiga ytor, med stor produktion och fokus på säkerhet…