Branscher

Brandskydd och säkerhet för kontor

På ett kontor måste du föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt
går igenom företagets brandskydd. Det är även viktigt att personal är utbildad ifall en fara skulle uppstå.

Vilket skydd behöver mitt kontor?

Reglerna kring brandskyddet på ett kontor är ofta snällare än i andra verksamheter. Det är eftersom att kontor går under verksamhetsklass 1. Det omfattar utrymmen där personer förväntas vara vakna, har god lokalkännedom, och har förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet. Det finns inget hinder för att man tar emot besökare i denna typ av lokaler, men den huvudsakliga användningen bör vara en arbetsplats. För att säkerställa att verksamheten också är skyddad nattetid så kan vi även bistå med säkerhetslösningar såsom kamera, inbrottslarm, passersystem och lås.

Ditt kontor går under Lagen om skydd mot olyckor (LSO) vilket betyder att du behöver föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ofta utser man en brandskyddsansvarig som går genom detta.

Utbildning

Det kan vara lämpligt att utbilda sin personal i hjärt och lungräddning (HLR) och Grundläggande brandskyddsutbildning för att göra personen medveten om hur en eventuell fara skall hanteras. Din personal behöver också vara utbildade i grundläggande brandskyddsutbildning samt att en brandskyddskontrollant behöver utses som ansvarar över att det Systematiska Brandskyddsarbetet följs.


Andra industrier

 • Restaurang

  Restaurang

  Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt…

 • Bostadsrättsförening

  Bostadsrättsförening

  Genom ett antal enkla åtgärder kan man minska både antalet bränder och dess konsekvenser…

 • Lager/Logistik

  Lager/Logistik

  I stora lager och logistikhallar ställs det höga krav på säkerhet och brandskydd. Ofta har man…

 • Kontor

  Kontor

  På ett kontor måste du föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt…

 • Vård & omsorg

  Vård & omsorg

  Utsatta miljöer kräver högre säkerhet. Vi inom Next Safety vet att vård och omsorg kräver en…

 • Fastighet

  Fastighet

  Som fastighetsägare kan det många gånger vara svårt att få en bra överblick av beståndet. Vi har…

 • Bygg & Entreprenad

  Bygg & Entreprenad

  Det kan vara svårt att skydda sina verktyg och material från stöld och skadegörelse på en…

 • Retail

  Retail

  Brand är en av de största säkerhetsriskerna i handeln. Även en liten brand kan få stora…

 • Lantbruk

  Lantbruk

  Då lantbruken och gårdarna oftast har stora öppna ytor och ekonomibyggnader utspritt över…

 • Industri

  Industri

  Industrilokaler brukar innebära stora och luftiga ytor, med stor produktion och fokus på säkerhet…