Branscher

Brandskydd och säkerhet för industri

Industrilokaler brukar innebära stora och luftiga ytor, med stor produktion och fokus på säkerhet. Flödet med material, anställda, besökare och chaufförer som passerar in och ut ur lokalen kan innebära risker. För att säkerställa att all produktion är säker, kan man vidta vissa åtgärder när det kommer till larm, kameraövervakning, passagesystem & brandlarm. Allt för att produktionen och industrin flyter på som den ska, och att samtliga som vistas inne i lokalerna ska känna sig säkra.

Förstahandsbrandskyddet är också en viktig del i säkerhetsarbetet för industri. Många gånger behöver det göras en separat riskbedömning då många industrier har större risker än det vanliga företaget. Det kan handla om att man hanterar brandfarliga varor eller att man behöver tänka ett extra varv kring utrymningen.

Ett bra sätt att fånga dessa delar är att bedriva ett tydligt och genomarbetat SBA arbete där vi kan hjälpa dig att utforma ett bra upplägg just för din industri.

Större släcksystem

I industrier och serverhallar bistår vi också med specialapplikationer för större släckanläggningar. När traditionella brandsläckare inte är tillräckliga skyddar ett släcksystem med gas både drift och egendom genom snabb och ren brandsläckning.


Andra industrier

 • Restaurang

  Restaurang

  Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt…

 • Bostadsrättsförening

  Bostadsrättsförening

  Genom ett antal enkla åtgärder kan man minska både antalet bränder och dess konsekvenser…

 • Lager/Logistik

  Lager/Logistik

  I stora lager och logistikhallar ställs det höga krav på säkerhet och brandskydd. Ofta har man…

 • Kontor

  Kontor

  På ett kontor måste du föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt…

 • Vård & omsorg

  Vård & omsorg

  Utsatta miljöer kräver högre säkerhet. Vi inom Next Safety vet att vård och omsorg kräver en…

 • Fastighet

  Fastighet

  Som fastighetsägare kan det många gånger vara svårt att få en bra överblick av beståndet. Vi har…

 • Bygg & Entreprenad

  Bygg & Entreprenad

  Det kan vara svårt att skydda sina verktyg och material från stöld och skadegörelse på en…

 • Retail

  Retail

  Brand är en av de största säkerhetsriskerna i handeln. Även en liten brand kan få stora…

 • Lantbruk

  Lantbruk

  Då lantbruken och gårdarna oftast har stora öppna ytor och ekonomibyggnader utspritt över…

 • Industri

  Industri

  Industrilokaler brukar innebära stora och luftiga ytor, med stor produktion och fokus på säkerhet…