NextSafetyGroup Branscher Bygg & Entreprenad

Branscher

Brandskydd och säkerhet för bygg & entreprenad

Det kan vara svårt att skydda sina verktyg och material från stöld och skadegörelse på en byggarbetsplats. Dyra maskiner och byggmaterial är oftast oskyddat när personal inte är på plats på kvällar och helger. Vi erbjuder därför larm för er byggarbetsplats, så att ni kan känna er trygga med att lämna byggmaskiner och material när ni går hem för dagen.

Inom bygg och entreprenad är vi också en uppskattad partner för alla typer av brandtätning. Exempelvis standardtätningar med skiva, ull och fog, och även special brandtätningar. Brandskyddsmålning och brandskyddsisolering är också något vi utför dagligen på våra projekt.


Andra industrier

 • Restaurang

  Restaurang

  Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt…

 • Bostadsrättsförening

  Bostadsrättsförening

  Genom ett antal enkla åtgärder kan man minska både antalet bränder och dess konsekvenser…

 • Lager/Logistik

  Lager/Logistik

  I stora lager och logistikhallar ställs det höga krav på säkerhet och brandskydd. Ofta har man…

 • Kontor

  Kontor

  På ett kontor måste du föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt…

 • Vård & omsorg

  Vård & omsorg

  Utsatta miljöer kräver högre säkerhet. Vi inom Next Safety vet att vård och omsorg kräver en…

 • Fastighet

  Fastighet

  Som fastighetsägare kan det många gånger vara svårt att få en bra överblick av beståndet. Vi har…

 • Bygg & Entreprenad

  Bygg & Entreprenad

  Det kan vara svårt att skydda sina verktyg och material från stöld och skadegörelse på en…

 • Retail

  Retail

  Brand är en av de största säkerhetsriskerna i handeln. Även en liten brand kan få stora…

 • Lantbruk

  Lantbruk

  Då lantbruken och gårdarna oftast har stora öppna ytor och ekonomibyggnader utspritt över…

 • Industri

  Industri

  Industrilokaler brukar innebära stora och luftiga ytor, med stor produktion och fokus på säkerhet…