Branscher

Brandskydd och säkerhet för retail

Brand är en av de största säkerhetsriskerna i handeln. Även en liten brand kan få stora konsekvenser då ytorna ofta är stora och det kan ta längre tid att identifiera branden.

En brand i butik kan många gånger äventyra butikens överlevnad.

Vi hjälper dagligen många kedjor i handeln att skapa säkra och trygga arbetsplatser för både kunder och personal genom ett väl beprövat arbetssätt anpassat just för butik. Vi har tillsammans med våra kunder arbetat fram anpassade checklistor som hjälper dig med ditt dagliga brandskyddsarbete i din butik.

Ett bra systematiskt brandskyddsarbete med en tydlig utbildningsplan för personalen är många gånger den stora skillnaden när ett tillbud väl inträffar.


Andra industrier

 • Restaurang

  Restaurang

  Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt…

 • Bostadsrättsförening

  Bostadsrättsförening

  Genom ett antal enkla åtgärder kan man minska både antalet bränder och dess konsekvenser…

 • Lager/Logistik

  Lager/Logistik

  I stora lager och logistikhallar ställs det höga krav på säkerhet och brandskydd. Ofta har man…

 • Kontor

  Kontor

  På ett kontor måste du föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt…

 • Vård & omsorg

  Vård & omsorg

  Utsatta miljöer kräver högre säkerhet. Vi inom Next Safety vet att vård och omsorg kräver en…

 • Fastighet

  Fastighet

  Som fastighetsägare kan det många gånger vara svårt att få en bra överblick av beståndet. Vi har…

 • Bygg & Entreprenad

  Bygg & Entreprenad

  Det kan vara svårt att skydda sina verktyg och material från stöld och skadegörelse på en…

 • Retail

  Retail

  Brand är en av de största säkerhetsriskerna i handeln. Även en liten brand kan få stora…

 • Lantbruk

  Lantbruk

  Då lantbruken och gårdarna oftast har stora öppna ytor och ekonomibyggnader utspritt över…

 • Industri

  Industri

  Industrilokaler brukar innebära stora och luftiga ytor, med stor produktion och fokus på säkerhet…