Branscher

Brandskydd och säkerhet för Lantbruk

Då lantbruken och gårdarna oftast har stora öppna ytor och byggnader utspritt över stora areal kan det vara svårt att ha en bra överblick och kontroll över säkerheten. Många lantbrukare och gårdsägare har stora maskinparker och annan utrustning som betingar ett högt värde och behöver skydd mot vandalism, stöld och brand. Med ett bra skydd kan du säkra din utrustning och minimera risken att onödiga avbrott sker.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa lantbrukare med sitt säkerhetsarbete. Ett bra förstahandsbrandskydd i form av rätt brandsläckare på rätt plats, kan vara skillnaden vid ett tillbud. Det är också viktigt att skydda dina fordon från brand. För vad händer med din verksamhet om skördetröskan plötsligt fattar eld och brinner upp? Vi erbjuder specialanpassade släcksystem för dina fordon som löser ut automatiskt och skyddar dina maskiner om branden skulle vara framme.


Andra industrier

 • Restaurang

  Restaurang

  Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt…

 • Bostadsrättsförening

  Bostadsrättsförening

  Genom ett antal enkla åtgärder kan man minska både antalet bränder och dess konsekvenser…

 • Lager/Logistik

  Lager/Logistik

  I stora lager och logistikhallar ställs det höga krav på säkerhet och brandskydd. Ofta har man…

 • Kontor

  Kontor

  På ett kontor måste du föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt…

 • Vård & omsorg

  Vård & omsorg

  Utsatta miljöer kräver högre säkerhet. Vi inom Next Safety vet att vård och omsorg kräver en…

 • Fastighet

  Fastighet

  Som fastighetsägare kan det många gånger vara svårt att få en bra överblick av beståndet. Vi har…

 • Bygg & Entreprenad

  Bygg & Entreprenad

  Det kan vara svårt att skydda sina verktyg och material från stöld och skadegörelse på en…

 • Retail

  Retail

  Brand är en av de största säkerhetsriskerna i handeln. Även en liten brand kan få stora…

 • Lantbruk

  Lantbruk

  Då lantbruken och gårdarna oftast har stora öppna ytor och ekonomibyggnader utspritt över…

 • Industri

  Industri

  Industrilokaler brukar innebära stora och luftiga ytor, med stor produktion och fokus på säkerhet…