Branscher

Brandskydd och säkerhet för fastighet

Som fastighetsägare kan det många gånger vara svårt att få en bra överblick av beståndet. Vi har under många år utvecklat och förbättrat vårt systematiska brandskyddsverktyg för just fastighetsägare. Våra konsulter tillser ett väl dokumenterat arbete med riskinventeringar, och tydliga åtgärdsplaner per fastighet och geografi, i ett lättbegripligt och intuitivt webbaserat system. Läs mer här om ett av våra bolags webbaserade system som är anpassat för fastighetsbestånd

Läs mer här

För att skydda ert bestånd och skapa en trygg miljö för boende och hyresgäster bör även säkerhetsarbetet vara en integrerad del av det dagliga. Driftstörningar och otrygg miljö till följd av inbrott, skadegörelse eller andra incidenter kan förebyggas. Med en bra kombination av lås- och/eller passersystem samt exempelvis kameraövervakning på strategiska platser avhjälper ni oönskade störningar i verksamheten.


Andra industrier

 • Restaurang

  Restaurang

  Restauranger behöver precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt…

 • Bostadsrättsförening

  Bostadsrättsförening

  Genom ett antal enkla åtgärder kan man minska både antalet bränder och dess konsekvenser…

 • Lager/Logistik

  Lager/Logistik

  I stora lager och logistikhallar ställs det höga krav på säkerhet och brandskydd. Ofta har man…

 • Kontor

  Kontor

  På ett kontor måste du föra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) där man metodiskt…

 • Vård & omsorg

  Vård & omsorg

  Utsatta miljöer kräver högre säkerhet. Vi inom Next Safety vet att vård och omsorg kräver en…

 • Fastighet

  Fastighet

  Som fastighetsägare kan det många gånger vara svårt att få en bra överblick av beståndet. Vi har…

 • Bygg & Entreprenad

  Bygg & Entreprenad

  Det kan vara svårt att skydda sina verktyg och material från stöld och skadegörelse på en…

 • Retail

  Retail

  Brand är en av de största säkerhetsriskerna i handeln. Även en liten brand kan få stora…

 • Lantbruk

  Lantbruk

  Då lantbruken och gårdarna oftast har stora öppna ytor och ekonomibyggnader utspritt över…

 • Industri

  Industri

  Industrilokaler brukar innebära stora och luftiga ytor, med stor produktion och fokus på säkerhet…