NextSafetyGroup Verksamheter
Verksamheter

Våra Verksamheter

Next Safety Group består idag av fristående bolag som tillsammans blir en stark nationell aktör: Brandexperten, Smålands Brandservice, Exting, Utvägen, Svensk Brandkonsult, Professionell Säkerhet, Sydostbrand samt ett flertal mindre lokala aktörer.


Paralarm

Paralarm är ett säkerhetsföretag som är certifierat för både inbrottslarm, brandlarm och lås. I över 30 år har Paralarm arbetat med säkerhetssystem för såväl fastigheter som företag och bostäder i Mölndal och Göteborg med omnejd.Läs mer

Hasak OY

Hasak OY är ett brandsäkerhetsföretag som grundades 2015. Bolaget har hjälpt finska företag i frågor som rör brandsäkerhet i mer än 10 år.
Grunden för verksamheten är att göra alla typer av utrymmen brandsäkra, från ladugårdar till hotell.Läs mer

Wasasafe OY

Wasasafe OY bildades 1992 och har sedan starten levererat med kvalitet till sina kunder. Kunderbjudandet omfattar exempelvis: Brandservice, brandmateriel, underhåll, fyllningar, provinsatser, företagsrevisioner och utbildningar. Ett brett erbjudande av personlig skyddsutrustning kompletterar bolagets erbjudande.Läs mer

Widesec AB

Widesec AB levererar heltäckande säkerhetslösningar med hög kvalitet och service på den svenska marknaden. Visionen är att alltid leverera det senaste och mest kvalitativa på marknaden. Ett brett erbjudande av kvalitetssäkrade produkter från ledande leverantörer med syftet att leverera mer än bara produkt- och systemlösningar.Läs mer

Ajour Brandsäkerhet

Ajour Brandsäkerhet är ett specialinriktat företag i Göteborg som arbetar med totallösningar inom brand och säkerhet.
Företagets över 30 år i branschen ge er en trygg säkerhet för framtiden.Läs mer

Alingsås Brandskydd 

Alingsås Brandskydd är ett företag med stor kunskap och kompetens och med över 35 års historik av nöjda kunder inom många olika branscher.Läs mer

Södertörns Brandtjänst

Södertörns Brandtjänst grundades 1969 och har mer än 50 års erfarenhet av att tillhandahålla sina kunder med ett fullgott brandskydd. Med sina ledord service & säkerhet är Södertörns det personliga bolaget som gör det lilla extra.Läs mer

Brandservice i Småland AB

Brandservice i Småland AB grundades 1993 och är idag verksamma på fem orter i Småland. Bolaget är heltäckande inom brand och utrymningssäkerhet med en målsättning är att leverera förstklassiga lösningar, produkter och tjänster inte bara idag utan även i framtiden.Läs mer

Svensk Brandkonsult

Svensk Brandkonsult grundades 2014 och är ett serviceföretag med kärnverksamhet inom aktivt och passivt brandskydd och har sin kundbas främst i Västra Götaland och Halland. Bolaget levererar hög kvalitativ service där kunniga medarbetare har en viktig funktion i det dagliga arbetet med både kunder och partners.Läs mer

SydostBrand

SydostBrand är en helhetsleverantör av brandskydd sedan 40 år tillbaka. Vi erbjuder våra kunder planerad säkerhet , vilket innebär att identifiera och förebygga risker, minimera skador samt rädda liv vid brand. Genom oss får du ett komplett och effektivt brandskydd anpassat efter dina behov, varken mer eller mindre.Läs mer

Professionell Säkerhet

Professionell Säkerhet är en ledande leverantör inom inbrottslarm, passage och kameraövervakning samt lås- och dörrautomatik i södra Sverige. Professionell Säkerhet är bla. certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm samt Kamerabevakningssystem. Bolaget har varit i framkant med innovativa produkter och tjänster för att förbättra och effektivisera kundernas säkerhet och helhetsskydd.Läs mer

Brandexperten

Brandexperten grundades 1991 och tillhandahåller idag ett av marknadens bredaste produkt och tjänsteerbjudande inom brandskydd, första hjälpen och arbetsmiljö. Brandexperten har ett egenutvecklat digitalt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete och arbetar med många kunder på nationell basis.Läs mer

Exting AB

Exting AB grundades år 2000 och är ett företag som arbetar med att skydda liv, egendom och miljö mot brand och förstörelse. Exting är marknadsledande inom brandsläcksystem med kemiska släckgaser och inerta gaser. Exting har även lång erfarenhet inom släck med vattendimma.Läs mer

Utvägen

Utvägen är ett företag som är specialiserade på frågor som rör brand och utrymning. Utvägens digitala system för brand- och utrymningssäkerhet tryggar arbetsplatserna för alla dina anställda, samt skapar ekonomisk trygghet för organisationen. Utvägen har sin bas i Stockholm men verksamma genom kunder i hela landet.Läs mer