NextSafetyGroup Verksamheter Svensk Brandkonsult

Svensk Brandkonsult

Svensk Brandkonsult grundades 2014 och är ett serviceföretag med kärnverksamhet inom aktivt och passivt brandskydd och har sin kundbas främst i Västra Götaland och Halland. Bolaget levererar hög kvalitativ service där kunniga medarbetare har en viktig funktion i det dagliga arbetet med både kunder och partners.