Utvägen

Utvägen är ett företag som är specialiserade på frågor som rör brand och utrymning. Utvägens digitala system för brand- och utrymningssäkerhet tryggar arbetsplatserna för alla dina anställda, samt skapar ekonomisk trygghet för organisationen. Utvägen har sin bas i Stockholm men verksamma genom kunder i hela landet.