Digitala system

Next Safety Group är ett bolag som vill ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling och arbetar kontinuerligt för att säkerställa att våra kunder har tillgång till de smidigaste digitala verktygen som gör det smidigt att arbeta med Brand och Säkerhet.

SBA system

Vi erbjuder ett modernt system som uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för att få ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder våra kunder ett webbaserat alternativ till hur man enkelt kan arbeta systematiskt med brandskyddet på företaget.

Vi kan stolt säga att vi idag, genom vårt egenutvecklade system WEB-SBA, har marknadens smidigaste verktyg för att skapa hjälpa kunderna att skapa en trygg och säker arbetsplats. Genom att involvera stora som små kunder i olika branscher i utvecklingsarbetet så säkerställer vi att vi har ett användarvänligt system i världsklass som ständigt är aktuellt.

Ger kunderna full kontroll och översikt över sitt brandskydds – och säkerhetsarbete.

Kunden kan gå skyddsronder, serviceronder, egenkontroller protokoll, uppföljning och statistik.

Vi stöttar med uppläggning i systemet vid behov. Vi följer också upp kontinuerligt för att säkerställa att ”brister” åtgärdas.

API-bryggor för koppling till övriga system.


e-learning

Vi utbildar årligen tusentals kunder inom brandskydd och säkerhet och för att göra utbildningen med tillgänglig så har vi tagit fram en e-learning plattform vilket möjliggör att fler kan få tillgång till utbildning på distans och i det tempo som passar bäst.

Kontakta gärna oss som arbetar på Next Safety Group

Robert Henricson
CEO

robert.henricson@nextsafetygroup.com
+12 (0) 34 567 89 10

Joakim Reijs
COO

joakim.reijs@nextsafetygroup.com
+46 72 512 94 24