NextSafetyGroup Vårt Erbjudande Utrymningssäkerhet

Utrymningssäkerhet

När man snabbt vill evakuera människor ur en byggnad är det viktigt att samtliga utrymningsvägar har markeringar och att man tydligt kan se dem. Men det behövs också utbildning och övning så att alla vet hur de ska göra i en sådan situation. Med tanke på att man ibland bara har några minuter på sig att ta sig ut ur en byggnad kan ett väl genomtänkt utrymningssystem vara livsavgörande.

För ett väl fungerande utrymningssystem behövs utrymningsplaner, skyltar, vägledande markeringar, brandlarm, nödbelysning m.m.. Men ett system behöver också underhållas. Några nedrivna skyltar, en ombyggnad där t.ex. dörrar har flyttats kan göra så att människor inte hittar vägen ut. Regelbundet underhåll som utförs på rätt sätt förhindrar att detta sker.

Det behövs även kunskap hos den som projekterar och installerar systemet. Inom Next Safety Group kan vi hjälpa till med en teknisk översyn av era lokaler och föreslå ett lämpligt utrymningssystem. Vi kan även sätta ihop utbildnings- och övningspaket som är anpassat för era behov.

Tillgänglighet

Vi kan hjälpa till med inventering och dokumentation av enkelt avhjälpta hinder, Handisams krav på Riv hindren. Vi kan leverera alternativt hjälpa till med applicering av olika typer av kontrastmarkering i inne- och utomhusmiljö. Vi gör även projekteringar och leveranser av tillgänglighetsskyltning där skyltarna som standard har piktogram och text i relief, samt texten i braille.

Kontakta gärna oss som arbetar på Next Safety Group

Robert Henricson
CEO

robert.henricson@nextsafetygroup.com
+46 70 600 2734

Joakim Reijs
COO

joakim.reijs@nextsafetygroup.com
+46 72 512 94 24