Släcksystem

För mer komplex, brandfarlig och svåråtkomlig miljö med behov för effektiv släckanordning har Next Safety Group den kompetens som våra kunder kan behöva. Ett fast installerat släcksystem är ofta automatiska och fungerar till stor del utan insats från den egna personalen.

Check our certificates

Gassläck

Ett gassläcksystem aktiveras och styrs via brandlarm och ibland i kombination med aspirerande detektorer för snabb upptäckt och åtgärd. Flera olika typer av släckmedel och användningsområden finns, däribland system med kemiska släckgaser som Novec 1230 eller FM-200, samt system med inerta gaser som IG-55, IG-01 eller IG-541.

Vattendimma

Ett släcksystem med vattendimma begränsar och släcker elden med extremt små vattendroppar. Ett släcksystem med vattendimma är effektivt mot högenergibränder och explosiva bränder. Vattendimma släcker branden på kort tid genom den vattendimma som uppstår då vatten trycks genom specialdesignade munstycken.

Kökssläcksystem

Många bränder i hotell och restauranger startar i köket. Det är ofta fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser som är orsaken. Fett bränder är svårsläckta och kan självantända igen om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Ett automatiskt släcksystem är en bra försäkring när olyckan är framme. Släcksystemet är baserat på vätska som sprutas över den skyddade utrustningen. Varje restaurang är unik och vi
skräddarsyr lösningen efter det behov som finns.

Fordon

Utrustningen i fordon utsätts ofta för en krävande miljö med många brandrisker. Bränder i fordon får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare. Med ett släcksystem får du ett snabbt och effektivt skydd som begränsar konsekvenserna av en brand. Exempel på tillämpningsområden: Bussar, skogsmaskiner, truckar, gruvmaskiner, flis- och torvmaskiner, kompaktorer på soptippar och övriga entreprenad- och anläggningsmaskiner
i brandfarlig miljö

Punktsprinkler

Punktsprinkler som även kallas ”pulverbomb” är ett konkurrenskraftigt alternativ till konventionella sprinkler och släcksystem. Projektering och installation är enkel eftersom det inte krävs rördragning, strömmatning eller anslutning till vattennät. Typiska användningsområden är förråd för brandfarlig utrustning, soprum, containrar och andra mindre utrymmen. Den används också för skydd av brandfarliga processer och maskiner inom industrin.


Certifieringar inom släcksystem

Certifierad behörig ingenjör brandlarm

Certifierad behörig ingenjör gassläcksystem

Certifierad Anläggarfirma Brandlarm

Certifierad Anläggarfirma Gassläcksystem

Certifierad Anläggarfirma F-gas.

Kontakta gärna oss som arbetar på Next Safety Group

Robert Henricson
CEO

robert.henricson@nextsafetygroup.com
+46 70 600 2734

Joakim Reijs
COO

joakim.reijs@nextsafetygroup.com
+46 72 512 94 24