NextSafetyGroup Vårt Erbjudande Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ta ansvar för brandskydd i den egna organisationen och metodiskt gå igenom behov av brandskydd för att säkerställa att alla i organisationen har rätt kunskap och tillgång till nödvändigt material.

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) är en ständigt pågående process där kunskap, dokumentation och uppföljning sätts i fokus. Ansvarsroller definieras och människorna i verksamheten får brandskyddsutbildning
och information i brandskyddsfrågor.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.
En organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt och förebyggande sätt ger motivation och ökar medvetenheten om risker i verksamheten.

Inom Next Safety Group har Brandexperten lång erfarenhet av att hjälpa både stora och små företag och organisationer att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete över hela landet.

Vi erbjuder marknadens enklaste och mest flexibla digitala verktyg, Brandexpertens Web SBA samt samt Zu Casa som är speciellt framtaget för större fastighetsbolag Zu Casa.

Kontakta gärna oss som arbetar på Next Safety Group

Robert Henricson
CEO

robert.henricson@nextsafetygroup.com
+46 70 600 2734

Joakim Reijs
COO

joakim.reijs@nextsafetygroup.com
+46 72 512 94 24