Brandförebyggande

Att arbeta brandförebyggande är en viktig del i varje företags säkerhetsarbete. Det kan dock ibland vara svårt att tolka alla regelverk som finns.

Enligt lagen (LSO 2003:778) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandförebyggande arbete. Det innebär att varje verksamhet är unik och att arbetet växer succesivt beroende på verksamhetens oh byggnadens risker.

I över 30 år har vi hjälpt företag med att identifiera och minimera risker i sin vardag. Vi vågar med handen på hjärtat säga att våra medarbetare vet vad som gäller och guidar dig i ditt brandförebyggande arbete.

Vi hjälper dig genom hela processen, allt ifrån dokumentation, konsultation på plats i din verksamhet till val och installation av rätt produkter och utbildning för din personal.

Vi hjälper dig även igång med ditt Systematiska brandskyddsarbete (SBA) där vi erbjuder ett av branschens smidigaste digitala ledningssystemsystem som gör det brandförebyggande arbetet enkelt i din vardag.

Naturligtvis hjälper även våra utbildade tekniker dig säkerhetsställa att korrekt service och underhåll utförs på din utrustning.


Certifieringar inom släcksystem

Exempel på våra byggnadstekniska tjänster:

Entreprenadverksamhet.

Brandskydd i nybyggnation och ombyggnadsprojekt

Brandskydd av bärande konstruktioner

Brandtätning, brandfogning och akustiktätning

Kontakta gärna oss som arbetar på Next Safety Group

Robert Henricson
CEO

robert.henricson@nextsafetygroup.com
+46 70 600 2734

Joakim Reijs
COO

joakim.reijs@nextsafetygroup.com
+46 72 512 94 24