Byggsäkerhet

Idag är byggarbetsplatser en väldigt utsatt plats för inbrott och stölder. Dessa platser har ofta väldigt höga värden i allt från byggmaterial till dyra maskiner. Tillsammans med flera aktörer inom byggbranschen har vi arbetat fram bra och effektiva lösningar för att förminska riskerna av ett stort inbrott. Tillsammans med väktare, tekniska system och gedigen erfarenhet så hjälper vi er att projektera säkerheten kring bygget och alla förändringar under tidsperioden bygget pågår. Vi skapar relevanta rutiner tillsammans med väktare och bygger upp en teknisk säkerhet med larm och kameror för att minimera möjligheterna för eventuella tjuvar.

Portabla larm

En larmväska är ett portabelt larmsystem som är anpassat för att kunna flyttas runt under byggnadstiden för att hela tiden säkerställa maximalt skydd.

Kameralarm

Med en kameraväska får du ett komplett kameraövervakningssystem som kan övervaka och larma öppna ytor på bygget.

Projektering säkerhet

Det viktigaste genom ett byggprojekt är att kontinuerligt arbeta med sin förebyggande säkerhet.

Vi hjälper er genom hela byggnadsprojektet och tillsammans skapar vi en bra plan för att bygget ska kunna fortlöpa utan större avbrott.

Kontakta gärna oss som arbetar på Next Safety Group

Robert Henricson
CEO

robert.henricson@nextsafetygroup.com
+46 70 600 2734

Joakim Reijs
COO

joakim.reijs@nextsafetygroup.com
+46 72 512 94 24