The Winery Hotel framtidssäkrar med miljömässigt brandskydd

PFAS-ämnen, eller så kallade flourtensider, återfinns bland annat i brandsläckningsmedel i skumsläckare som är mycket vanligt förekommande på hotell, kontor

Läs mer