PRESSMEDDELANDE: Nytt förvärv i Finland som stärker vår position ytterligare!

Hasak OY är ett brandsäkerhetsföretag som grundades 2015.
Bolaget har hjälpt finska företag i frågor som rör brandsäkerhet i mer än 10 år.
Grunden för verksamheten är att göra alla typer av utrymmen brandsäkra, från ladugårdar till hotell.
Produkter och tjänster omfattar bl.a. säkra brandlarmsystem, säkerhetsplaner, kameraövervakningssystem, brandtätningar och granskning av brandposter.
Med personal i såväl Uleåborg, som i Helsingfors och Kuopia stärker vi vår leveransförmåga i Finland!