Brandexpertengruppen stärker positionen i småland med förvärvet av Brandskydd1

Brandexpertengruppen förvärvar Brandskydd1 och stärker på så sätt sin position i Småland ytterligare. Sedan tidigare ingår Smålands Brandservice i gruppen

Läs mer