Brandexpertengruppen blir en helhetsleverantör inom säkerhet genom samgåendet med Professionell Säkerhet

Professionell Säkerhet i Skåne AB blir en del av Brandexperten och kompletterar därmed gruppens produkt- och tjänsteerbjudande. Brandexpertengruppen blir nu

Läs mer