PRESSMEDDELANDE: Västerbottens Brandredskap ansluter till Next Safety Group

Västerbottens Brandredskap AB är ett säkerhetsföretag som arbetar med att förebygga brand- och personskador. Bolaget har funnits i branschen i över 30 år och har Västerbotten och grannlän som arbetsfält.
Personalen stannar kvar och fortsätter att leverera brandskyddstjänster av hög kvalitet även fortsättningsvis under namnet Västerbotten Brandredskap.