PRESSMEDDELANDE: Next Safety Group förvärvar Widesec och stärker sin position som en nationell leverantör inom säkerhet

Next Safety Group, ett modernt brand- och säkerhetsföretag på den svenska marknaden, kan idag med glädje tillkännagiva förvärvet av Widesec AB, ett säkerhetsföretag med en stark närvaro i Stockholmsregionen.