Svensk Brandkonsult ansluter till Brandexpertengruppen som stärker sin position I väst

Brandexpertengruppen förvärvar Svensk Brandkonsult AB och blir därmed en av de ledande aktörerna i Göteborg och på Västkusten.